आदिवासी विकास महामंडळ येथे ६०२ पदांसाठी पर्मनंट भरती

Mahatribal Recruitment 2023 : Mahatribal has released the official notification for Various Posts. However, the Mahatribal bharti 2023 started the application process. There are Many vacancies available and issued. Candidates searching for jobs can apply for this notification. Aspirants can also get More Details of salary, syllabus,exam in the below sections. The educational qualifications, experience, and other eligibility conditions for the post are provided below.

Mahatribal Recruitment 2023

आदिवासी विकास महामंडळ अंतर्गत रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार इच्छुक व पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज हा ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे.

जर आपण वर नमूद केलेल्या आदिवासी विकास महामंडळ भरती करिअर संधींसाठी अर्ज करण्यास इच्छुक असाल तर शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, अनुभव इत्यादी पात्रता गुणांची तपासणी करुन आपण रिक्त जागांसाठी पात्र आहात की नाही याची तपासणी करा. आपण दिलेली पात्रता पूर्ण केल्यास जाहिरातीमध्ये नमूद केल्यानुसार नोकरीसाठी अर्ज करा.

संस्थेचे नाव

आदिवासी विकास महामंडळ

नोकरीचे ठिकाण

महाराष्ट्र

रिक्त जागांची माहिती

पदाचे नाव व रिक्त पदांची संख्या

वरिष्ठ आदिवासी विकास निरिक्षक – १४ जागा
संशोधन सहाय्यक – १७ जागा
उपलेखापाल-मुख्य लिपिक – ३० जागा
आदिवासी विकास निरिक्षक – ०८ जागा
वरिष्ठ लिपिक-सांख्यिकी सहाय्यक – १८७ जागा
लघुटंकलेखक – ०५ जागा
गृहपाल (पुरुष) – ४३ जागा
गृहपाल (स्त्री) – २५ जागा
अधिक्षक (पुरुष) – २६ जागा
अधिक्षक (स्त्री) – ४८ जागा
ग्रंथपाल – ३८ जागा
प्रयोगशाळा सहाय्यक – २९ जागा
उपलेखापाल/ मुख्य लिपिक/सांख्यिकी सहाय्यक (वरिष्ठ) – ११ जागा
सहाय्यक ग्रंथपाल – ०१ जागा
उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक – १४ जागा
प्राथमिक शिक्षण सेवक (इंग्रजी माध्यम) – ४८ जागा
प्राथमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) – २७ जागा
माध्यमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) – १५ जागा
उच्च श्रेणी लघुलेखक – ०३ जागा
निम्न श्रेणी लघुलेखक – १३ जागा

शैक्षणिक पात्रता

वरिष्ठ आदिवासी विकास निरिक्षक – मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची किमान व्दितीय श्रेणीतील कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा विधी पदवी किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शिक्षण किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शिक्षण किंवा शारीरिक शिक्षणशास्त्र पदवी. संस्थात्मक व्यवस्थापन, शैक्षणिक प्रशासन, तपासणी आणि सवयी आणि खेळासाठी योग्यता यांचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य राहिल.
संशोधन सहाय्यक – मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदवी.
उपलेखापाल-मुख्य लिपिक – मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदवी.
आदिवासी विकास निरिक्षक – मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदवी.
वरिष्ठ लिपिक-सांख्यिकी सहाय्यक – मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदवी.
लघुटंकलेखक – माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण, शासकीय लघुलेखनाचा वेग किमान ८० शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्लिश टंकलेखनाचा वेग किमान ४० शब्द प्रति मिनिट व मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान ३० शब्द प्रति मिनिट
गृहपाल (पुरुष) – मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची समाज कार्य किंवा समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी कल्याण प्रशासन शाखे तील मान्यता प्राप्त विद्यापीठा ची पदव्युत्तर पदवी
गृहपाल (स्त्री) – समाजकार्य किंवा समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी कल्याण प्रशासन शाखेतील मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी.
अधिक्षक (स्त्री) – मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची समाजकार्य किंवा समाज कल्याण प्रशासन किंवा आदिवासी कल्याण किंवा आदिवासी प्रशासन शाखेतील मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी.
ग्रंथपाल – माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण आणि ग्रंथालय प्रशिक्षण यामधील शासन मान्यताप्राप्त महाविद्यालयाचे अथवा संस्थेचे प्रमाणपत्र
प्रयोगशाळा सहाय्यक – माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण
उपलेखापाल/ मुख्य लिपिक/सांख्यिकी सहाय्यक (वरिष्ठ) – मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची पदवी
सहाय्यक ग्रंथपाल – माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. मान्यताप्राप्त संस्था किंवा महाविद्यालयाचे ग्रंथालय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.
उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक – मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी द्वितीय श्रेणीत उत्तीर्ण. तसेच बी.एड. व समकक्ष पदवी
प्राथमिक शिक्षण सेवक (इंग्रजी माध्यम) – इयत्ता १ ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून होणे आवश्यक आहे तसेच डी.एड पदवीका इंग्रजी माध्यमातून उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. शिक्षण पात्रता परिक्षा (Teacher Eligibility Teacher Test Eligibility /Central Test) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे.
प्राथमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) – उमेदवार एसएससी / एचएससी अधिक डी.एड व समकक्ष अर्हता धारण करणारा असावा. शिक्षण पात्रता परिक्षा (Teacher Eligibility Test /Central Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे.
माध्यमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) – पदवी अधिक बी.एड व समकक्ष अर्हता.
उच्च श्रेणी लघुलेखक – माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्डाची एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण.
निम्न श्रेणी लघुलेखक – माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्डाची एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण.

वयोमर्यादा

वयोमर्यादा – १८ वर्षे ते ३८ वर्षे, सरकारी नियमानुसार सूट

निवड प्रक्रिया

लेखी परीक्षा व मुलाखत

पगार

वरिष्ठ आदिवासी विकास निरिक्षक – ३८६००
संशोधन सहाय्यक – ३८६००
उपलेखापाल-मुख्य लिपिक – ३५४००
आदिवासी विकास निरिक्षक – ३५४००
वरिष्ठ लिपिक-सांख्यिकी सहाय्यक – २५५००
लघुटंकलेखक – २५५००
गृहपाल (पुरुष) – ३८६००
गृहपाल (स्त्री) – ३८६००
अधिक्षक (पुरुष) – २५५००
अधिक्षक (स्त्री) – २५५००
ग्रंथपाल – २५५००
प्रयोगशाळा सहाय्यक – १९९००
उपलेखापाल/ मुख्य लिपिक/सांख्यिकी सहाय्यक (वरिष्ठ) – ३५४००
सहाय्यक ग्रंथपाल – २१७००
उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक मानधन-२०,०००
प्राथमिक शिक्षण सेवक (इंग्रजी माध्यम) मानधन १६,०००
प्राथमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) मानधन १६,०००
माध्यमिक शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) मानधन १८,०००
उच्च श्रेणी लघुलेखक – ४१८००
निम्न श्रेणी लघुलेखक – ३८६००

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख

१३ डिसेंबर २०२३

अर्ज कसा करावा?

अर्ज फी – राखीव प्रवर्ग (SC/ST/PWD): रु. ९००/-, खुली श्रेणी (इतर सर्वांसाठी): रु. १०००/-

अर्ज हा ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
अधिक माहिती व अर्जासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी संपूर्ण जाहिरात वाचावी.

महत्त्वाच्या लिंक्स
अधिकृत वेबसाईट ->येथे क्लिक करा.
अर्जासाठी लिंक ->येथे क्लिक करा.
अधिकृत जाहिरात ->येथे क्लिक करा.
जॉईन करा आमचा टेलिग्राम चॅनेल व व्हाट्सअप ग्रुप

इतर नवीन सरकारी व खाजगी नोकऱ्यांच्या अपडेटेड माहितीसाठी गुगल वर टाईप करा ‘Nokari Times’ व आमच्या ‘nokaritimes.com’ या वेबसाईट ला भेट द्या. अथवा येथे क्लिक करा


इतर महत्त्वाची भरती
इतर महत्त्वाची भरती
केंद्र सरकारी भरतीराज्य सरकारी भरती
डिफेन्स भरतीतलाठी भरती
बँक भरतीआरोग्य भरती
रेल्वे भरतीखाजगी भरती
पोस्ट ऑफिस भरतीशिक्षक भरती
विभागानुसार नोकरी
मुंबई विभाग भरती
पुणे विभाग भरती
नागपूर विभाग भरती
छत्रपती संभाजीनगर विभाग भरती
नाशिक विभाग भरती
शिक्षणानुसार भरती
7th8th10th12th
ITIDiplomaNCTVTDMLT
BABComBScBBA
BCABEBTECHANM
DPharmMEMTECHGNM
BPharmDEdMAMCom
MScBEdMCAMBA
CAMEdCAIIBCFA
ICWACSPGDBAPGDBM
BAMSDNBCMAPGDM
MSBHMSMBBSMD
PhDBArchMSWLLB
NETSETBLibMLib