अनुसूचीत जमातीसाठी राखीव असलेली भरती मोहीम 2020 अंतर्गत गट क आणि गट गट ड महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD),  पुणे विभागात 12 पदांसाठी भरती होणार आहे  यामध्ये  सहायक सिव्हिल इंजिनिअर, कनिष्ठ लिपिक, ड्राफ्ट्समन, शिपाई, वॉचमन  अशा विविध  पदांचा समावेश आहे

या पदांसाठी  सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे –

क्र.पदाचे नावपद संख्या
1
सहाय्यक स्थापत्य अभियंता
2कनिष्ठ लिपिक
3आरेखक (श्रेणी-3)
4शिपाई
5चौकीदार
6एकूण१२

 

शैक्षणिक पात्रता : –

1) सहाय्यक स्थापत्य अभियंता –    

1)  माध्यमिक शालांत परीक्षा एसएससी इयत्ता 10 वी  उत्तीर्ण असावा.

2 ) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक परीक्षा उत्तीर्ण किंवा समतुल्य

3 ) महाराष्ट्र राज्य उच्च तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील MS-CIT  परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र

 

2) कनिष्ठ लिपिक : –

1)  उमदेवार मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही विद्याशाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असावा

2) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. & इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

3) महाराष्ट्र राज्य उच्च तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील MS-CITपरीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र

 

3) आरेखक (श्रेणी-3) : –    

1) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडील माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण

2) इंटरमिजीएट ड्रांईग परीक्षा

3) महाराष्ट्र राज्य उच्च तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडी-CIT   परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र

 

4) शिपाई                  :-                 1) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडील माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण

5) चौकीदार             : –                     1) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडील माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण

 

   परीक्षा शुल्क : –   
पद                                                                           राखीव प्रवर्ग
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक                                                 रू.150.00
कनिष्ठ लिपिक                                                                        रू.150.00
आरेखक                                                                                  रू.150.00
शिपार्ई/चौकीदार                                                                    रू.150.00

अर्ज प्रक्रिया  :-

ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याची दिनांक 

दिनांक 24.02.20 ( सकाळी १०.३०  पासून   )

दिनांक ०४.०३.२०२० ( सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत )

अर्ज सादर करण्याचा पत्ता :  –

कार्यकारी अभियंता, पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्यवर्ती इमारती आवार, पुणे – 411001.
दूरध्वनी क्रमांक . 020 . 26122414

अधिकृत वेबसाइट :http://www.mahapwd.com/

सविस्तर अधिकृत PDF Download पुढील लिंकवर क्लिक करा                  PWD_Pune_Recruitment_2020

 

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *